Dziękujemy za szybkie przesłanie odpowiedzi na nasz wniosek o dostęp do informacji.
Z wyrazami szacunku,
Marta Jagusztyn Krynicka

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707