Dziękujemy bardzo za szybkie przesłanie odpowiedzi. Wnioskujemy jednak o przesłanie danych w formie Excel, jak zaznaczono we wniosku.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}
Z poważaniem,
Marta Jagusztyn

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707