Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Prosimy jednak o przesłanie pełnych danych o rębniach i trzebieżach wykonanych w ramach obecnego PUL do końca grudnia 2020. W tabeli przesłanej przez Państwa znajdują się tylko dane za rok 2020, a Nadleśnictwo Bytów posiada Plan Urządzenia Lasu na okres od 1.01.2015r. do 31.12.2024r.

Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}
Z wyrazami szacunku,
Marta Jagusztyn

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707