Dziękujemy bardzo za odpowiedź na nasz wniosek o udzielenie informacji.
Również pozdrawiamy!
Marta Jagusztyn
--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707