Dziękujemy bardzo. Prosilibyśmy jednak o przesłanie danych o które wnioskowaliśmy w formie tabel Excel, a nie w formie pdf (tak jak zaznaczono we wniosku).
Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}
Z poważaniem,
Marta Jagusztyn

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707