Dziękujemy, otrzymaliśmy pismo i wszystko jest jasne.
Z poważaniem,
Marta Jagusztyn

--
Fundacja Lasy i Obywatele
KRS 0000906912
tel. 515-832-707