Szanowni Państwo,

z przykrością stwierdzamy, że nie uzyskaliśmy od Państwa żadnej odpowiedzi na wniosek z 11 czerwca 2021 r. o udostępnienie informacji.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska od początku angażowało się w tematykę funduszy sołeckich, w tym między innymi prowadząc stronę www.funduszesoleckie.pl. Do tej pory udzielamy wsparcia oraz porad prawnych mieszkańcom, sołtysom i pracownikom urzędów.

Uzyskane od Państwa informacje pozwoliłyby nam stworzyć pełne zestawienie, które ma za zadanie aktualizować wiedzę i posłużyć jako zbiór wskazówek dla wszystkich zainteresowanych osób. Finalnie zestawienie obejmuje informacje przedstawione przez wszystkie regionalne izby obrachunkowe,
poza RIO w Szczecinie i RIO w Krakowie. Mamy nadzieję, że w przyszłości również Państwa działalność będzie częścią ww. zbioru.

Wspomniane zestawienie i poświęcony mu artykuł znajdują się na naszej stronie: https://siecobywatelska.pl/zapytalismy-rio-i-wojewodow-o-fundusz-solecki/

Z poważaniem

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca
--
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
www.siecobywatelska.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego