Witam
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429 z późn. zm.)
odpowiadając na pismo z dnia 14.10.2021r. tutejszy organ informuje,
iż do dnia dzisiejszego nikt nie złożył oświadczenia, o którym mowa w
art. 27b ustawy Prawo łowieckie.

pozdrawiam
Ewa Pingot