To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 14
października 2021 do "Powiat Piaseczyński Starostwo Powiatowe w Piasecznie"
<starostwo@serwer1413424.home.pl> z tematem "Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list