Dzień dobry

W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczący udostępnienia informacji
publicznej uprzejmie informuję, że do Starosty Radzyńskiego złożono na
podstawie art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo
łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683ze zm.) jedno oświadczenie o
zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu
łowieckiego.

Z poważaniem

Bożena Mróz
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim