Dzień dobry!

W odpowiedzi na mail z dnia 14.10.b.r. informuję, że do Starosty
Tomaszowskiego wpłynęło
cztery oświadczenia właścicieli nieruchomości w sprawie zakazu
wykonywania polowania.

Z poważaniem
Marian Bartoszek
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska.