Usunięto załącznik zawierający dane osobowe. Łącznie oświadczeń było 8, w tym jedno cofnięte.