WO.KS.1431.74.2021               Gostyń, 15 października 2021 r.

                                   Pan

                                   Krzysztof Wychowałek

         W związku z Pana wnioskiem z dnia 14 października 2021 r. w
sprawie o udostępnienie informacji publicznej informuję, że zgodnie z §
33 ust.1 oraz § 59 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych(Dz.U. Nr 14, poz.67) w załączeniu
udzielam odpowiedzi.

        Informuję, że dokument jest podpisany podpisem elektronicznym
przez Sekretarza Powiatu Pana Leszka Malińskiego.

--

Z poważaniem

Estera Turkowiak
Podinspektor
------------------------------------------------------------
Referat ds. obsługi klienta
Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Gostyniu

tel. (65) 575-25-13
fax. (65) 572-31-46
www.powiat.gostyn.pl

Załączniki

  • odp._inf._publiczna_74.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz