łączna liczba złożonych do dnia dzisiejszego w Starostwie Powiatowym w
Kołobrzegu oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie
("oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości") - 7
oświadczeń (skutecznych 6).

--
Katarzyna Domańska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 3530160 wew. 231
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu,
dla którego zostały nam udostępnione. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Kołobrzeski.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej można zapoznać się na stronie internetowej http://www.rodo.powiat.kolobrzeg.pl
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jeśli otrzymała Pani/Pan niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.