Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 14 października 2021r.

Z poważaniem

Wojciech Kowalski

Załączniki

Pobierz list