Szanowny Panie

Do Starosty Przemyskiego do dnia 18.10.2021r., złożono 11 oświadczeń o
zakazie polowania, z czego 8 zostało przekazane organom właściwym do
wydzierżawiania obwodów łowieckich do załatwienia wg kompetencji.

Z poważaniem

Barbara Królak
Główny specjalista ds. leśnictwa i ochrony przyrody
Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
tel. 16 678 50 54 wew. 152