Dzień dobry. Dziękuję za przesłany zahasłowany plik, ale w takiej formie nie stanowi on odpowiedzi na wniosek. Proszę o udostępnienie informacji w takiej formie jak określono we wniosku, na adres {{EMAIL}}

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

Pobierz list