Ponawiam wniosek o udzielenie informacji publicznej. Oczekuję na odpowiedź na adres {{EMAIL}} w terminie 14 dni od otrzymania przez Państwa wniosku.

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118