Dot. udostępnienia informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby
złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie
(e-mail z dnia 14.10.2021)

W odpowiedzi na e-mail informuję, że liczba złożonych oświadczeń na
podstawie art. 27 b Ustawy Prawo Łowieckie dotyczących zakazu polowań na
terenie powiatu braniewskiego wynosi 7.

Bogdan Kowalski

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Starostwa Powiatowego w Braniewie

Pobierz list