Bardzo dziękuję za otrzymaną informację.

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

Pobierz list