The following message was read at: 2021-10-18 09:55:08 (GMT)

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Sender: {{ email }}
To: {{ email }}

Administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych: https://bip.powiat.tczew.pl/ochrona-danych-osobowych/dbamy-o-bezpieczenstwo-panstwa-danych-osobowych.html
Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, prosimy bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z poczty.