Do: Krzysztof Wychowałek, ODE Źródła, Łódź
Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.10.2021 r. informuję, że do dnia
dzisiejszego liczba złożonych oświadczeń, o których mowa w art. 27b
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j.
Dz.U.2020.1683 z późn. zm.) wynosi szt. 1

Z poważaniem
Anna Urbańska
Wydział Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
tel. (89)762 97 22