Dokumenty: OS.KW-001211/21
Znak sprawy: OS.1431.13.2021
Rej. koresp. wych.: RKW.2021.31098
Wysłane przez: Katarzyna Kozakiewicz
Miejsce urzędowania: OŚ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2021r. dotyczący udzielenia informacji publicznej w zakresie oświadczeń o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie, informuje iż do dnia udzielenia Panu odpowiedzi nie złożono w tut. urzędzie ww oświadczeń.
Z poważaniem
Katarzyna Kozakiewicz
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe w Rybniku ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik
tel. 032-4161353
--
Starostwo Powiatowe w Rybniku
Referat Ochronny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik
tel.: +48 324161353
fax: +48 324228658
Wysłano z systemu FINN 8 SQL