W związku z emailem informuje, że do Starosty Suskiego do dnia
dzisiejszego wpłynęły 3 oświadczenia  o zakazie wykonywania polowania na
nieruchomości.

--
Marek Mrugacz
Z-ca Naczelnika Wydziału Środowiska
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33/ 875 79 37

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym, ul.Kościelna 5b,34-200 Sucha Beskidzka jest Starosta Suski.
Jeśli jest Pan/i zainteresowana/y w jaki sposób przetwarzamy powierzone dane osobowe zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną administratora danych:
http://powiatsuski.pl/obowiazek-informacyjny-administratora-danych-osobowych
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Witold Korzec, e-mail: {{ email }}


Bądź ekoodpowiedzialny. Zastanów się, zanim wydrukujesz tę wiadomość!