Pan Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 14 października 2021 r. o
udostępnienie informacji publicznej informuję, że w Starostwie
Powiatowym w Ustrzykach Dolnych złożono dotychczas 6 oświadczeń o
zakazie polowania na nieruchomości, o których mowa w w art. 27b ustawy
Prawo łowieckie.

Kazimierz Czaja
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
tel. 13 471 25 18 lub 13 471 16 71
e-mail: {{ email }}