Ponawiam wniosek o udzielenie informacji publicznej. Nie jest to informacja o środowisku i nie "podlega" pod wskazaną przez Państwa błędnie podstawę prawną. Oczekuję przesłania żądanej informacji nie później niż w ciągu 14 dni na adres {{EMAIL}}

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

Pobierz list