dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

z poważaniem

Kamila Kardaś

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Referat Prawny

Załączniki

Pobierz list