Starostwo Powiatowe w Międzychodzie odpowiadając na wniosek z dnia
14.10.2021 o udostępnieniu informacji publicznej dotyczącej łącznej
liczby złożonych oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na
nieruchomości informuje, że do dnia 18.10.2021 do tutejszego Starostwa
nie wpłynęło żadne oświadczenie.

Pozdrawiam

Marcin Halasz

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie