Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim Wydział Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Promocji i Rozwoju Gospodarczego w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.10.2021 r., przysłany za
pośrednictwem e-mail, w sprawie łącznej liczby złożonych do dnia
14.10.2021 r. w tutejszym Urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1683 ze zm.), tj. oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na
nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego informuje, ze takich
oświadczeń wpłynęło 5, z czego 1 zostało zgodnie z właściwością
przekazane do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

--
Łączę pozdrowienia

Małgorzata Pachlińska
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Promocji i Rozwoju Gospodarczego
tel. 29 71 73 681

„Niniejsza wiadomość jest własnością Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim i może zawierać informacje poufne lub prawnie chronione.
Jeśli nie jesteś prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnianie, są zabronione.
Jeśli otrzymałeś/aś niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim.
Klauzula obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie internetowej www.bip.powiat-makowski.pl.”

Załączniki

  • malgorzata_pachlinska.vcf (nieskanowany) Skanuj