Dzień dobry,
w nawiązaniu do Pana wniosku z dnia 14 października 2021 r. o
udostępnienie informacji publicznej informuję, że do dnia dzisiejszego
przed Starostą Kolbuszowskim nie złożono żadnego oświadczenia o zakazie
wykonywania polowania na danej nieruchomości.
Pozdrawiam,

Susan Turowski
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
Tel. (17) 744 57 46