Dzień dobry

Do chwili obecnej do Starostwa Powiatowego w Pabianicach złożono jedno
oświadczenie o zakazie wykonywania polowań.

Pozdrawiam.

--

Jan Dudziak
WYdział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Partyzancka 56, 95-200 Pabianice
tel. 42 208 77 31

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Pabianicki z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, tel.: 42 225 40 00 faks: 42 215 91 66, e-mail: {{ email }}
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
1) skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
2) przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
3) dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. w razie sporu; prawnie uzasadniony interes nie dotyczy to przetwarzania, którego dokonuje organ w ramach realizacji swoich zadań;
4) archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;
Pełna treść klauzuli dostępna jest pod adresem http://www.powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=14151&idmp=1187&r=r