Pan
Krzysztof Wychowałek

ODE Źródła, Łódź

odpowiadając na wniosek z dnia 14.10.2021 r. w sprawie udzielenia
informacji publicznej, informuję że przed Starostą Tureckim złożono
ogólnie 12 oświadczeń o zakazie wykonywania polowania. W roku 2018 – 3
oświadczenia, w roku 2019 – 2 oświadczenia, w 2020 roku -7, w 2021 -0
.Do dnia dzisiejszego żadne oświadczenie nie zostało cofnięte.

--
Zofia Szymańska
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska
tel.632223280