Dzień Dobry

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji publicznej o
liczbie oświadczeń , o których mowa w art. 27b ustawy Prawo łowieckie,
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim - Wydział Budownictwa, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa informuje, że do tut. Urzędu wpłynęło 1 oświadczenie.

Urszula Flis - inspektor w ww. Wydziale