W odpowiedzi na Pana zapytanie, informujemy, iż w okresie obowiązywania
przepisów ustawy Prawo łowieckie w zakresie możliwości złożenia
oświadczenia o zakazie wykonywania polowania do tut. Urzędu nie wpłynął
żaden wniosek dotyczący przedmiotowego zagadnienia.

--
Z poważaniem
Wojciech król
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie
tel. 41-386-58-02