W związku z Pana mailem z dnia 14.10.2021r w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej łącznej liczby złożonych do dnia
dzisiejszego oświadczeń , o których mowa w art. 27b ustawy Prawo
łowieckie informuje ,iż od 2018 raku do tutejszego urzędu wpłynęło 7
takich oświadczeń.

--
Marcin Kukliński - inspektor
Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda
tel: 089 6429875
pokój 424
{{ email }}