Dzień dobry

W nawiązaniu do wiadomości e-mail z dnia 14.10.2021 r. zawierającej
wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej łącznej liczby
złożonych tut. urzędzie oświadczeń, wynikających z zapisu art. 27b
ustawy Prawo łowieckie, uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego
wpłynęły  4 takie podania.

Pozdrawiam

--
Marcin Zgrzywa
Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21 wew. 234

"Informuję, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych
w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu jest Starosta Myśliborski.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Myśliborzu
pod adresem: https://bip.powiatmysliborski.pl/artykul/ogolna-informacja-administratora-dotyczaca-przetwarzania-danych-1

Pobierz list