Dzień dobry.

W załączniku przesyłam odpowiedź na Pana zapytanie z dnia 14
października 2021 r.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Siemaszko

Załączniki

Pobierz list