W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
łącznej liczby złożonych do dnia dzisiejszego oświadczeń, o których mowa
w art. 27b ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (t.j.
Dz.U z 2020r., poz. 1683 ze zm.) - oświadczeń o zakazie wykonywania
polowania informuję, że do Starosty Sierpeckiego wpłynęły 4 takie
oświadczenia.

Pozdrawiam
Joanna Prątnicka
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
24 275 91 31