Dokumenty: ORI.KW-546/21
Znak sprawy: ORI.1431.75.2021
Rej. koresp. wych.: RKW-036290/21
Wysłane przez: Klaudia Stolarska

--
Odpowiadając prosimy nie usuwać znaku sprawy z tematu wiadomości. Pozwoli to naszemu systemowi SOD na automatyczne dołączenie Państwa korespondencji do właściwej sprawy.

---
Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
--
Telefon: 032 67 107 10
Faks: 032 67 219 71
email: sod@zawiercie.powiat.pl
www.zawiercie.powiat.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Załączniki

Pobierz list