W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przesłanej drogą elektroniczną w dniu 14 października 2021 r., dotyczący
łącznej liczby złożonych oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na
nieruchomości, o których mowa w art. 27b ustawy z dnia 13 października
1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1683 ze zm.), informuję,
iż do dnia dzisiejszego przed Starostą Ciechanowskim złożono w formie
pisemnej 3 oświadczenia (2 - w 2019 r. i 1 - w 2020 r.), na których
poświadczono własnoręczność podpisu, uznając je tym samym za skuteczne.

--
Barbara Sierpińska
Kierownik Wydziału Administracyjnego
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
{{ email }}