Podtrzymuję swój wniosek z dn. 14.10.2021 o udzielenie informacji publicznej. Nie jest to informacja o środowisku. Żądaną informację należy przesłać na adres {{EMAIL}}. Termin na udzielenie informacji upływa 28.10.2021.

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118