W odpowiedzi na pismo z dnia 14 października 2021 r. w sprawie
udostępnienia informacji dotyczącej łącznej liczby złożonych oświadczeń
o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości, informuję, że do dnia
14 października 2021 r. do Starosty Oławskiego wpłynęły 4 (słownie:
cztery) takie oświadczenia.

Maciej Trembecki