Dzień dobry. We wniosku jest dość jasno napisane: "do dnia dzisiejszego". Oznacza to horyzont czasowy od 1 stycznia roku 4000 p.n.e. do dnia 25 października 2021. W rzeczywistości, ze względu na to, ze rzeczony przepis art. 27b ustawy został wprowadzony dopiero od dnia 1 kwietnia 2018 r., horyzont czasowy jest odpowiednio krótszy.

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118

Pobierz list