W nawiązaniu do Pana e-maila, informuję, że do Urzędu Miasta Zielona Góra
nie wpłynęło w bieżącym roku żadne oświadczenie o zakazie polowania na
nieruchomości.

B. Kmiecik