Informuję, że do Starostwa Powiatowego w Kraśniku, do dnia dzisiejszego
łączna liczba złożonych oświadczeń, o których mowa a art. 27b ustawy
Prawo łowieckie („oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na
nieruchomości”) wynosi 0.

--
Sabina Pasierkiewicz
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. kontaktowy: 81 826 17 83