W załączniku odpowiedź na informację publiczną

z poważaniem Bożena Dąbrowska
Główny Specjalista
Biuro Rady i Zarządu
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
18 41 41 720

Zawiadamiamy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na oficjalnym portalu Powiatu Nowosądeckiego (www.nowosadecki.pl) w zakładce "RODO". Wymóg przekazania informacji wynika z art. 13 i art. 14 RODO.

Załączniki