Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Starosta Powiatowego w Ostrowcu Św. w dniu 14
października 2021 r.

Marzena Jemielniak
Wydział Organizacyjno - Prawny
Starostwo Ostrowieckie
tel. 41 247 51 78

Załączniki

Pobierz list