Nysa, dnia 26.10.2021 r. OR-IX.1431.71.2021.BS

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję że do tut. Starostwa wpłynęły dwa oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości.

Beata Szajowska-Sobek
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Starostwa Powiatowego w Nysie