Witam,

W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w trybie dostępu do informacji
publicznej z dnia 25 października 2021 roku informuję, że w tut.
Urzędzie nie złożono oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy z dnia
13 października 1995 r. - Prawo łowieckie. W załączeniu przekazuję pismo
z odpowiedzią oraz klauzulę informacyjną. Proszę o potwierdzenie
otrzymania wiadomości

Z poważaniem,

Magdalena Jeziorowska
Podinspektor Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
e-mail: {{ email }}
tel. 032 77 61 482

Załączniki

  • ORo.1431.145.2021_-_odpowiedź.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • klauzula_-_informacja_publiczna.pdf (nieskanowany) Skanuj