Przypominam o upływającym dzisiaj terminie na udzielenie informacji publicznej.

--
Krzysztof Wychowałek
ODE Źródła, Łódź
tel. 42 6328118